Kontakt       +48 516 030 222,  +48 22 398 21 26
   Twoje konto       Kliknij tutaj aby si zalogowa         
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usunity z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usunity z koszyka
Jeste tutaj: Strona gwna
  

INFORMACJE

Sprzeda hurtowa

Hurtownia perfum i kosmetyków - Redom Cosmetics

Redom Cosmetics umo¿liwia równie¿ zakupy hurtowe. Stworzyli¶my dla Pañstwa potrzeb specjaln± platformê sprzeda¿y hurtowej w sieci internetowej. Hurt perfum i kosmetyków online. Wszystkie prezentowane towary posiadamy na magazynie w hurtowni samoobs³ugowej w Warszawie na ¯oliborzu przy ulicy Przasnyska 6B. Aktualnie oferujemy oko³o 6000 referencji w sieci natomiast ca³a oferta dostêpna w hurtowni to ponad 14000 ró¿nych towarów. Aktualizowane s± przy ka¿dej sprzeda¿y, wiêc mo¿emy zapewniæ do¶æ precyzyjn± dostêpno¶æ produktów. Oferujemy tak¿e na tej platformie hurtowej B2B najnowsz± gazetkê promocji. Z wszystkich tych funkcji mo¿na korzystaæ po zalogowaniu i otrzymaniu dostêpu od obs³ugi firmy. Pañstwa informacje podane w rejestracji przechodz± weryfikacjê po której otrzymuj± Pañstwo login i has³o dostêpu online. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie http://hurtownia-perfumy.pl. Wszystkie pytania prosimy kierowaæ na e-maila bok@hurtownia-perfumy.pl lub na numer 516 030 222.

Dzia³y sprzeda¿y:

Kosmetyki

Perfumy selektywne

Perfumy alternatywne

Chemia gospodarcza

Artyku³y kosmetyczne

Artyku³y gospodarstwa domowego

Artyku³y papiernicze


Je¶li chcesz siê zalogowaæ do panelu sprzeda¿y hurtowej perfum wejd¼ na stronê http://hurtownia-perfumy.pl

KONTAKT
KONTO BANKOWE
GODZINY OTWARCIA
F.H. Redom Cosmetics Erwin Jakubaszek
Przasnyska 6B
01-756 Warszawa - ¯oliborz
tel: 22 398 21 26
kom. +48 516 030 222
e-mail sklep@idrogeria.pl

12023722    redom-online2

Alior Bank 209110 o/Warszawa
89249000050000460096126406
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00
ODBIR OSOBISTY
Zakupione towary odbierasz w siedzibie firmy pod adresem:
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa - ¯oliborz
Od poniedziaku do pitku w godzinach 7.00 - 21.00
w soboty w godzinach 7.00 - 14.00
KOSZTY PRZESYKI
Kurier 15z
Pobranie 18z
IDROGERIA.PL
Nasi partnerzy
Ilo produktw w ofercie : 5591 ,Ilo uytkownikw online: 23
Copyright 2013 Redom Cosmetics, All rights reserved | Powered by Qshop.com.pl
Numer telefonu
+48 516 030 222
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  6:00-21:00
Sobota  6:00-14:00